C.V. de Hoalthakkers - Verenigingslamp

Lid worden van C.V. De Hoalthakkers?

Wil jij lid worden van C.V. De Hoalthakkers?
Om lid te worden van de Hoalthakkers vul je onderstaand formulier digitaal in.

Er bestaan bij ons 2 soorten lidmaatschap, namelijk:

  • Jeugdleden tot 16 jaar | bedraagt de contributie €7,50 per kwartaal
  • Volwassenen | bedraagt de contributie €15,00 euro per kwartaal.

Mochten er vragen zijn over een van de verschillende lidmaatschap dan kun je contact opnemen met:

Secretaris: Lisanne Theeuwen
Telefoon: 06-42102538
Email: secretariaat@hoalthakkers.nl

Aanmeldingsformulier

    De kosten van het lidmaatschap van carnavalsvereniging de Hoalthakkers uit Losser bedragen € 15,- per kwartaal voor volwassenen. Voor jeugdleden tot 16 jaar bedraagt de contributie € 7,50 per kwartaal.

    Ondergetekende verleent hierbij de machtiging tot automatische incasso van de contributie per kwartaal aan carnavalsvereniging de Hoalthakkers. Indien je nog geen 18 jaar bent dan heb je toestemming van je ouders nodig

    Met het versturen van deze aanmelding geef ik aan dat alle bovenstaande informatie naar waarheid is ingevuld en meld ik mij aan als lid van carnavalsvereniging de Hoalthakkers.